Verzekering rechtsbijstand

Wat als er naar aanleiding van een ongeval of schade een conflict ontstaat tussen u en de tegenpartij? Dan vertrouwt u maar beter op het advies van specialisten om uw zaak te verdedigen.

 

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt onder andere de kosten van de specialisten die uw zaak uitspitten, u bijstaan met advies en uw rechten verdedigen:

 

- Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en om een vergoeding te krijgen.

- Vergoeding van de honoraria (advocaten, experten) en kosten van een eventuele rechtsvordering.

 


Maak een afspraak voor meer informatie!

Kantoor De Zutter & Vande Ginste


Waar advies en tijd elkaar ontmoeten